Както е доказано от множеството проучвания, захарния диабет е едно от най- честите заболявания в света. Според статистическите данни, смъртността от диабет е приблизително 4 милиона души годишно. Какво представлява захарния диабет?Най- общо казано, основната причина...